calinsasadian

Ancient Origins IRAQ Tour

calinsasadian
calinsasadian

کمپرسور سردخانه یک جنبه حیاتی در بسیاری از صنایع است و نقش بسزایی در حفظ و حفظ کیفیت محصولات دارد. این یک سیستم تخصصی است که برای تنظیم و کنترل دمای فضاهای تجاری و صنعتی در مقیاس بزرگ استفاده می شود. با افزایش تقاضا برای تبرید در صنایع مختلف، زمینه تبرید صنعتی به طور مداوم در حال پیشرفت و پیشرفت است.کاربرد اصلی قیمت ساخت سردخانه نگهداری و حمل کالاهای فاسد شدنی است. این شامل محصولات غذایی و نوشیدنی مانند میوه ها، سبزیجات، گوشت، محصولات لبنی و محصولات دارویی است. این فرآیند شامل استفاده از مبرد، ماده ای است که می تواند حالت خود را از گاز به مایع و برگشتی تغییر دهد، تا گرما را از یک منطقه مشخص شده حذف کند، در نتیجه دما را کاهش داده و محصولات را حفظ کند.استفاده از تبرید صنعتی به صنایع غذایی و آشامیدنی محدود نمی شود. به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و نفت و گاز استفاده می شود. این صنایع برای حفظ دماهای خاص برای فرآیندهای حیاتی و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد تجهیزات به تبرید نیاز دارند.فرآیند نسل جدید کمپرسور دورین شامل یک سیستم پیچیده از اجزا است که با هم کار می کنند تا دمای مورد نظر را ایجاد کنند. اجزای کلیدی شامل کمپرسورها، کندانسورها، اواپراتورها و شیرهای انبساط هستند که همگی برای نگهداری مقادیر زیادی مبرد طراحی شده اند. این قطعات در یک چرخه برای حفظ دمای مورد نظر کار می کنند و هرگونه نقص در یکی از آنها می تواند منجر به خرابی در کل سیستم شود.

History

Member for
1 month 1 week
dsfdsddsfdsf
Yes

Ancient Origins Quotations