manisoli2255

Ancient Origins IRAQ Tour

manisoli2255
manisoli2255

خرید و فروش مسکن مهر شهر پرند یکی از بهترین اقدامات دولت در شهر هایی مانند پردیس و پرند می باشد. شهر پرند به علت داشتن آب و هوای معتدل تر نسبت به پردیس گزینه مناسب تری به شمار می رود. املاک پرند به دو دسته املام شخصی ساز و املاک مسکن مهر تقسیم می شوند. املاک مسکن مهر توسط دولت و پیمانکار های دولتی طراحی و ساخته می شوند. به علت حمایت دولت از سازندگان این املاک، قیمت واحد ها در ابتدای خرید و ثبت نام بسیار مناسب می باشد.

History

Member for
10 months 1 week
tehran
No

Ancient Origins Quotations